Loading…
MEDIP 2018 has ended
avatar for Doc. dr. sc.  Borislav Belev

Doc. dr. sc. Borislav Belev

Doc.dr.sc. Borislav Belev voditelj je Odjela za internističku onkologiju KBC Zagreb i docent na Katedri za patofiziologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nakon Klasične gimnazije u Zagrebu, 1994. Diplomira na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Po završetku obaveznog liječničkog staža, radi kao znanstveni novak na znanstvenom projektu prof. dr sc S. Gamulina, te pohađa Poslijediplomski studij iz područja biologija/biomedicina pri Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1998-2002.godine specijalizira internu medicinu u KBC-u Zagreb. Akademski stupanj magistra znanosti stekao je 2002. godine. Od 2003.g.radi kao asistent, a od 2011 kao viši asistent na Katedri za patofiziologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U razdoblju od 2005-2007 supspecijalizirao je internističku onkologiju u KBC Zagreb. Akademski stupanj doktora znanosti stekao je 2010.godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Istovremeno, kroz navedene godine (2003-2010) izvodi nastavu i na Stomatološkom i Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, kao i na Poslijediplomskom specijalističkom studiju na Medicinskom fakultetu u predmetu Onkologija. Znanstveno-nastavno zvanje docenta na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu stječe 2015.g. U uže područje stručnog interesa ubrajaju se patofiziologija tumorskoga rasta/karcinogeneze, hormonska ovisnost tumora, tumori gastrointestinalnog i urološkog sustava osobito karcinoma prostate, rijetki tumori, te ciljana i genetska terapija. Objavio je 20-ak znanstvenih i stručnih radova u indeksiranim časopisima, koautor/urednik je nekoliko udžbenika i aktivni sudionik i predavač više međunarodnih i domaćih stručnih skupova. Educirao se u više europskih centara (Bonn, Maastricht, Hamburg). Član je nekoliko stručnih društava - Hrvatskoga društva za internističku onkologiju, Hrvatskoga onkološkog društva, Hrvatskoga društva za aterosklerozu, Europskoga društva za internističku onkologiju (ESMO). Od 2010.godine izabran je za Nacionalnog predstavnika Hrvatske u ESMO-u. Od 2011. godine Od 2012-2014.godine savjetnik je ravnatelja KBC-a Zagreb za stručno-medicinska pitanja, te sudjeluje u radu nekoliko stručnih povjerenstava Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske.